Ohita
Tehdään töitä oikeudenmukaisuuden puolesta

Uutinen -

Tehdään töitä oikeudenmukaisuuden puolesta

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään joka vuosi 8. maaliskuuta, ja samalla viikolla rakennusala nostaa esiin naisten asemaa alalla viettämällä Women in Construction -teemaviikkoa.

Tänä vuonna kansainvälisen naistenpäivän teemana on oikeudenmukaisuuden omaksuminen, #EmbraceEquity. Oikeudenmukaisuus on tärkeä käsite tulevaisuuden kannalta kestävälle työpaikalle, mutta termi ei ole niin laajasti käytetty ja ymmärretty kuin tasa-arvo.

Tasa-arvo on sitä, että kaikille annetaan samat resurssit. Oikeudenmukaisuus puolestaan tarkoittaa sen ymmärtämistä, että kaikilla ei ole samat lähtökohdat ja että siksi joskus on tarpeen jakaa resurssit siten, että lähtökohdista huolimatta kaikki voivat saavuttaa saman tuloksen.

Miksi tarvitsemme oikeudenmukaisuutta?

On tutkittu laajasti, kuinka järjestelmään sisäänrakentuu vinouma sen mukaan, ketkä järjestelmän ovat luoneet. Koska monella työpaikalla on ollut valkoisten miesten enemmistö, on organisaatioihin syntynyt tämän enemmistön mukainen vääristymä. Tämä on ongelmallista; tutkimusten mukaan naiset kohtaavat sen vuoksi töissä mm. seuraavia haasteita:

  • Naisten taitoja ja pätevyyttä kyseenalaistetaan tai oletetaan heidän olevan junior-asemassa.
  • Naisten odotetaan edelleen ottavan suuremman vastuun lastenhoidosta tai muista perhettä koskevista hoitotehtävistä, ja he miehiä todennäköisemmin käyttävät esimerkiksi perhevapaat, mikä samalla merkitsee riskiä menettää sillä välin uramahdollisuuksia.
  • Edetäkseen urallaan heidän on tehtävä kovemmin ja paremmin töitä kuin miesten.

Nämä haasteet voivat kasvaa entisestään henkilöillä, joilla on useampi kuin yksi marginalisoitunut identiteetti, kuten mustilla naisilla, vammaisilla naisilla tai transnaisilla.

Mitä me jokainen voimme tehdä edistääksemme oikeudenmukaisuutta työpaikalla?

Esimerkiksi me BoKlokilla olemme vastuussa koko arvoketjustamme ja pidämme tärkeänä, että luomme sellaisen ympäristön, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä. BoKlok työnantajana tarjoaa myös hyvin monenlaisia rooleja, mikä auttaa meitä houkuttelemaan töihin erilaisia ihmisiä. Ja rakentamalla talot elementteinä tehtaalla meillä on toki mahdollisuuksia laajemmalle joukolle ja monipuolisemmille rooleille ja taidoille kuin perinteisillä rakennusmenetelmillä olisi.

Mutta ihan jokainen voi osallistua oikeudenmukaisemman työpaikan tukemiseen, ja tähän on monia tapoja. On tärkeää, ettemme jätä kehitystyötä niiden harteille, joihin se eniten vaikuttaa. Meidän kaikkien on oltava liittolaisia, jotta näemme muutoksia tapahtuvan.

Tässä on joitakin ehdotuksia, kuinka me kaikki voimme olla parempia liittolaisia työpaikalla:

  • Tarkista kaikkien työntekijöiden kanssa, mitä mieltä he ovat sukupuolten tasa-arvosta nykyisellä työpaikallaan tai omassa tiimissään.
  • Luo ympäristö, jossa kaikki tiimin jäsenet voivat ja uskaltavat jakaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan.
  • Ylläpidä kokouksissa tai keskusteluissa tietoisuutta siitä, että jokaisen osaamista käytetään mahdollisimman tehokkaasti.
  • Varmista, että naiset huomioidaan mentorointi- ja kehitysmahdollisuuksissa, sillä näillä voi olla todella suuri merkitys uralla etenemisessä.
  • Etsi näkökulmia ja ideoita, jotka poikkeavat omistasi, ja hyödynnä monimuotoisuutta parhaan tuloksen saavuttamiseksi yhdessä.

Meillä BoKlokillakin on vielä pitkä matka ennen kuin saavutamme sukupuolten välisen tasapainon kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja todella omaksumme oikeudenmukaisuuden, mutta lupaamme jatkaa aktiivista työtä tämän eteen.

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Yhteyshenkilöt

Minna Nousiainen

Minna Nousiainen

Markkinointivastaava 050 353 1505

Liittyvä sisältö