Ohita
Aija Harju on työskennellyt BoKlokissa Diversity & Inclusion Leader -tehtävässä tämän vuoden maaliskuusta alkaen.
Aija Harju on työskennellyt BoKlokissa Diversity & Inclusion Leader -tehtävässä tämän vuoden maaliskuusta alkaen.

Uutinen -

“Monimuotoisuus on tosiasia – hyväksyvyys on valinta”

BoKlok haluaa tukea Pridea ja osallistuu World Pride 2021 -tapahtumaan, jonka aikana organisaatiossa toteutetaan käytännönläheisiä toimenpiteitä monimuotoisuuden ja hyväksyvän työyhteisön edistämiseksi. Diversity & Inclusion Leader Aija Harju kertoo tarkemmin, miten BoKlokissa edistetään monimuotoista ja hyväksyvää työilmapiiriä.

Aija Harju on työskennellyt BoKlokissa Diversity & Inclusion Leader -tehtävässä tämän vuoden maaliskuusta alkaen. Hänen vastuullaan on kehittää strategiaa, joka edistää monimuotoisuutta ja hyväksyvyyttä BoKlok-organisaatiossa. Koko henkilöstön osallistaminen rakentaa vahvempaa ja houkuttelevampaa liiketoimintaa. Sen lisäksi organisaatiossa työskentelevät eri taustaiset ihmiset erilaisilla osaamisilla saavat myös mahdollisuuden kehittyä työssään.

Osana pitkän aikavälin monimuotoisuuden ja hyväksyvän työyhteisön kehittämistä BoKlok tukee World Pridea, joka järjestetään Malmössä ja Kööpenhaminassa elokuussa. Osallistuminen Prideen on yksi tapa tukea monimuotoisuutta ja hyväksyvyyttä, mikä sopii BoKlokin arvoihin. Se on myös perustavanlaatuinen ihmisoikeusasia, jonka avulla voidaan kehittää hyväksyvämpää työympäristöä organisaatiossa.

“Kun työympäristö on hyväksyvä, jokainen voi tuntea kuuluvansa yhteisöön omana itsenään. Meidän täytyy kuitenkin työskennellä joka päivä hyväksyvän työyhteisön eteen. Kyseessä ei ole paikallaan pysyvä tavoite, joka voidaan saavuttaa ja sitten unohtaa, vaan tavoitetta pitää jatkuvasti kehittää ja ylläpitää. Jokainen organisaatiossa työskentelevä luo omilla teoillaan hyväksyvyyttä. Sitä pitää kehittää tiimeissä ja eri vuorovaikutustilanteissa. Jos voimme herätellä työntekijöitä olemaan hyväksyvämpiä osallistumalla Prideen, se on mahtava juttu,” toteaa Aija Harju.

Aijalla on paljon ideoita siihen, mitä tulee hyväksyvän kulttuurin rakentamiseen organisaatioissa ja sen jatkuvaan kehittämiseen:

 ”Jotta hyväksyvää kulttuuria voidaan toteuttaa, meidän täytyisi saada kaikki organisaatiossa mukaan kehittämiseen ja meidän jokaisen täytyisi olla tietoisia omista ennakkoluuloistamme. Mitä enemmän keskustelemme ja opiskelemme aihetta, sen parempi. Näin olemme tietoisempia käyttäytymisestämme ja siitä, miten voimme luoda hyväksyvämpää kulttuuria askel askeleelta. Monimuotoisuus on tosiasia, hyväksyvyys on valinta. Ja meistä jokainen on vastuussa hyväksyvästä kulttuurista.”

BoKlok toimii neljällä markkina-alueella, jossa on neljä erilaista kulttuuria. Jokaisella markkina-alueella monimuotoisuus on arvostettua ja toivottua. Monimuotoisuuden avulla lisätään hyvinvointia organisaation sisällä ja houkuttelevuutta erilaisten asiakkaiden silmissä. Monimuotoisissa tiimeissä yhteiskunnallista ympäristöä voidaan peilata paremmin sekä luoda parempaa asiakasymmärrystä. BoKlokin pitkä arvoketju vaatii eri taustaisia ihmisiä, joilla on erilaista osaamista.

“Olemme kaikki erilaisia, mikä tekee työstämme hauskempaa ja innovatiivisempaa. Eri markkina-alueilla meillä on monimuotoista osaamista. Samalla kun rekrytoimme uusia ihmisiä, pyrimme saamaan tiimeistämme monimuotoisempia. Työntekijät ja tiimit ovat innovatiivisempia ja menestyksekkäämpiä, kun niissä työskentelevät ihmiset tulevat eri taustoista. Tutkimusten mukaan hyvinvointi on korkeammalla tasolla monimuotoisissa tiimeissä, ja toisaalta vaikkakin niitä on vaikeampi johtaa, tulokset ovat usein innovatiivisempia. Me rakennamme koteja erilaisille ihmisille, ja jotta voimme ymmärtää asiakkaidemme tarpeet, meidän täytyy luoda hyväksyvää ympäristöä, jossa monimuotoisuus voi kukoistaa.”  

Aija näkee monia mahdollisuuksia tulevaisuudessa sekä BoKlokin että koko yhteiskunnan näkökulmasta.

“Maailma kehittyy jatkuvasti kohti yhä hyväksyvämpää yhteiskuntaa. BoKlokissa tiimeistämme tulee yhä monimuotoisempia, ja olenkin varma, että jonkin ajan kuluttua hyväksyvyys on pysyvä tilanne. Tämä vaatii kuitenkin työtä sekä valveutuneisuutta siihen, miten käyttäydymme. Uskon arvoihimme, jatkuvaan työskentelyyn turvallisuuden ja hyvinvoinnin eteen sekä upeisiin ihmisiimme, jotka ovat avainasemassa työskennellessämme hyväksyvän kulttuurin ja monimuotoisemman työyhteisön eteen.”

Linkit

Aiheet

Kategoriat

Liittyvä sisältö